A seleção forumbrasil.net para :

doryudan

Naruto Flow 2.0

Sinta cada jutsu, sinta cada soco, sinta ser um Shinobi!

naruto, sasuke, hokage, konoha, kiri, katon, #doryudan, doton, raiton, sagemode, sage, sennin

Procure um fórum no diretório